لیست مراکز فروش با شرایط و ضوابط محدود
نام شهر مدیریت تلفن تلفن همراهآدرس
تهرانباقري 09121211899فروشگاه اتكا شهيد فكوري ميدان شهدا خيابان پيروزي غرفه پوشاك ايران مرينوس (غیر فعال)
تهرانباقري 09123458651فروشگاه اتكا شهيد چمران ميدان حسن آباد خيابان امام خميني غرفه پوشاك ايران مرينوس (غیر فعال)
تهرانباقري 09123458651فروشگاه اتكا شهيد رجائي خيابان شهيد رجائي نبش نان ماشيني غرفه پوشاك ايران مرينوس (غیر فعال)
تهرانباقري66480080 خيابان امام خميني نرسيده به ميدان حر پلاک 144 (غیر فعال)
 باقري  فروشگاههاي مرکزي اتکا در شهرهاي همدان ،رشت ،شيراز ،خرم آباد ،سمنان ،کرج و ساوه (غیر فعال)
تهرانباقري 09121211899فروشگاه اتکا شهيد فکوري ميدان شهدا خيابان پيروزي غرفه پوشاک ايران مرينوس (غیر فعال)
تهرانباقري 09123458651فروشگاه اتکا شهيد چمران ميدان حسن آباد خيابان امام خميني غرفه پوشاک ايران مرينوس (غیر فعال)
تهرانباقري 09123458651فروشگاه اتکا شهيد رجايي خيابان شهيد رجايي نبش نان ماشيني غرفه پوشاک ايران مرينوس (غیر فعال)
اصفهانبازرگان32121481 دروازه دولت –ارگ جهان نما فاز3 پلاک 2 ( فعال)
ملايرعراقي32256571 خيابان شهيد چمران پلاک10 (غیر فعال)
درودجان بزرگي2353509 خيابان شريعتي مقابل بانک صادرات (غیرفعال)
مشهداميدي38492007 مشهد چهارراه دکترا - فروشگاه ايران مرينوس (فعال)
تهرانوزيري66403798 خيابان انقلاب روبروي پارك دانشجو پلاك 899 (غیرفعال)
يزدانتظاري36262811 بلوار امام زاده جعفر پلاک ۱ (غیرفعال)
تهرانلطيف رنجبر33113896 خيابان باب همايون پلاک 9 (در حال بررسی )
تهرانميرزائي66708712 خيابان جمهوري اسلامي بعد از چهار راه سي تيرساخامان ايفل 686 (غیرفعال)
تهرانبقائي33799085 ميدان شهدا، جنب پمپ بنزين (در حال بررسی)
تهرانرحيمي33800600 افسريه 150 متري سوم بين خيابان 30و 29 (در حال بررسی)
تهرانرضاخاني66705592 شركت تعاوني مركزي فرهنگيان خيابان امام خميني روبروي ترمينال فياض بخش (در حال بررسی)
آملرحيمي43324479 خيابان امام خميني (در حال بررسی)
اراکدارابي223142 خيابان جانبازان مقابل اداره مخابرات (در حال بررسي)
اراکدارابي2231568 خيابان دکتر بهشتي سه راه جنب بانک سپه (در حال بررسي)
اصفهانمبشري222941-2227836 زرين شهر خيابان امام سه راه مطهري (در حال بررسي)
اصفهانچنگانيان5228441-5214125 فلکه خوراسگان خيابان اباذر روبروي بانک کشاورزي (در حال بررسي)
اصفهانکامل6630304 دروازه شيرازه ميدان آزادي (در حال بررسي)
بروجنخليلي30666 خيابان 15 خرداد (غیرفعال)
تبريزشيرواني فر5566146 خيابان امام خميني ميدان اراک پلاک 133 (در حال بررسي)
خرم آبادخسروي2206399 خيابان شهداي شرقي مقابل موسسه کيهان (در حال بررسي)
خرم شهرخياط زاده53525404 بازار نو پلاک 1 (غیرفعال)
رشتفريد20402 خيابان امام خميني پلاک 1371 (در حال بررسي)
زنجانحاج علي اکبر3228185 اول خيابان طالاقاني ساختمان پزشکان پلاک 13 (غیرفعال)
ساريمهدوي2225148 خيابان انقلاب مقابل استانداري پلاک 151 (غیرفعال)
سمنانکاشي3327112 خيابان سعدي جنب بيمه دانا پلاک 56 (در حال بررسي)
شاهرودميري32222463 خيابان 17 شهريور (در حال بررسي)
شهرکردصادقيزاده32229502 خيابان ملت پلاک 440 (در حال بررسي)
شيرازسياح فر32338279 خيابان مشير فاطمي مقابل دژبان پلاک 117 (در حال بررسي)
شيرازحبيبيان32285143 خيابان سميه (غیرفعال)
شيرازبنت يعقوب32330918 خيابان قصر دشت حدفاصل چهار راه سينما سعدي وسه راه برق (در حال بررسي)
سبزوارايزي44237225 خيابان کاشفي روبروي آزمايشگاه مقدم (در حال بررسي)
کاشمرشير خاني55224900 خيابان قائم جنب بانک مرکزي (غیرفعال)
کرجاحمدزاده32220067 خيابان دانشکده کشاورزي جنب بانک صادرات پلاک 153 (در حال بررسي)
کرمانواعظي نژاد2233049 خيابان شريعتي (غیرفعال)
لاهيجانسعيدي2223818 خيابان امام (در حال بررسي)
ورامينعرب36228180 ميدان راه آهن بلوار معلم خيابان اطلاعات پلاک 37 (در حال بررسي)
ياسوجنادري2912831 خيابان هفت تير اول شصت متري بلوار امام روبروي هتل ارم پلاک 7 (غیرفعال)
اسلام شهرمنفرد56262811 خيابان امام خميني نبش پاساژ والفجر (غیرفعال)