شرح خبر
تاریخ انتشار : 1396/07/16
آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه

به اطلاع کليه سهامداران ميرساند به منظور شرکت در افزايش سرمايه مورخه 1396/06/22 و با توجه به  آگهي چاپ شده در روزنامه اطلاعات مورخه 16 مهر ماه 1396 و اطلاعات مندرج در سايت کدال نسبت به تکميل و ارسال فرمهاي پذيره نويسي اقدام نمايند.

امور سهام


 
 بازگشت