شرح خبر
تاریخ انتشار : 1397/02/15
اطلاعيه مهم کارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام)

پيرو اطلاعيه هاي قبلي مورخ 1395/10/09و 1396/04/28اعلام مي گردد شرکت کارخانجات ايران مرينوس هيچ گونه نماينده رسمي در سراسر کشور ندارد.

لذا استفاده از آرم و لوگوي اين شرکت توسط فروشگاه ها ، تحت هيچ عنوان مجاز نمي باشد و حق هرگونه پيگيري براي شرکت محفوظ مي باشد.

 
 بازگشت