شرح خبر
تاریخ انتشار : 1398/01/27
اطلاعيه مهم کارخانجات ايران مرينوس

پيرو اطلاعيه هاي قبلي اعلام مي گردد شرکت کارخانجات ايران مرينوس هيچ گونه نماينده رسمي در سراسر کشور ندارد. لذا استفاده از آرم و لوگوي اين شرکت توسط فروشگاه ها ، تحت هيچ عنوان مجاز نمي باشد و حق هرگونه پيگيري براي شرکت محفوظ مي باشد.

 
 بازگشت